Voltar atrás

Escrito o:

Constitúese a Plataforma para o Impulso da Loxística do Noroeste

As organizacións empresariais de Galicia, León, Asturias e Cantabria e as Cámaras de Comercio do Noroeste de España, e entre elas a Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), constituíron onte, 7 de xuño de 2017, a ?Plataforma para o impulso da loxística no Noroeste? (Plataforma Noroeste), mediante a firma dos estatutos da asociación no Salón de Plenos da sede da Cámara de España.

A PLATAFORMA NOROESTE ten por finalidade fomentar o desenvolvemento económico e o emprego mediante o impulso das infraestruturas de transporte e dos servizos loxísticos que ofrezan as mellores perspectivas de sustentabilidade social, económica e ambiental. 

Para iso, a PLATAFORMA NOROESTE solicita ás administracións europeas, españolas e autonómicas   o recoñecemento da dimensión marítima do ?Corredor Atlántico? das Redes Transeuropeas do Transporte (RTE-T) , de maneira que xunto ao impulso das infraestruturas e dos servizos terrestres ( estrada e sobre todo o ferrocarril), poténciense os portos e os accesos aos mesmos, as plataformas intermodais e os servizos portuarios que  permitan o desenvolvemento de cadeas intermodais sustentables e eficientes.

As rexións que constitúen a PLATAFORMA representan da orde do 10% da poboación, da superficie e do PIB de España e dispoñen dun gran potencial de intercambios co resto da Península ibérica, coas rexións do Arco Atlántico e coas áreas económicas máis dinámicas de Europa e do mundo.
Soamente na área do Arco Atlántico habitan 80 millóns de persoas (o 25% da zona Euro), con 12 aglomeracións urbanas con máis de 1 millón de habitantes, concentra o 30-40% do PIB da zona Euro e o PIB que supera os 2 billóns de Euros.

Ademais, no Arco Atlántico localízanse 60 portos marítimos cun tráfico que supera os 650 millóns de toneladas anuais e mobiliza máis de 100.000 millóns de ton-Km anuais de mercadorías.

A área atlántica absorbe o 50% do tráfico das mercadorías entre a península ibérica e o resto de Europa, pero cun gran desequilibrio modal e grandes problemas de conxestión e pescozos de botella na fronteira con Francia, xa que só o 1% do tráfico faise por ferrocarril, o 16% por mar e o 83% por estrada.

Para equilibrar este tráfico mediante sistemas de transporte sustentables, a PLATAFORMA NOROESTE proponse potenciar os servizos, tanto no Corredor Atlántico ferroviario que continua en Francia a través da E-Vasca, como a través dos portos marítimos do NON que conectan co mesmo e a través deles, co resto de Europa e do mundo a través do espazo atlántico.

A PLATAFORMA NOROESTE solicita ao Goberno de España e á Comisión europea que inclúan as conexións ferroviarias cos portos no trazado do Corredor Atlántico e que a migración do ancho de vía ibérico ao ancho estándar europeo realícese segundo unha planificación ordenada, que comprenda o conxunto da Rede Ferroviaria de Interese Xeral e que non ille ás rexións periféricas do Noroeste ibérico do tráfico internacional.

A PLATAFORMA NOROESTE está aberta ao diálogo coas organizacións da sociedade civil, ás que solicita o seu apoio e fomentará a colaboración coas distintas administracións do Estado e da Unión Europea na consecución dos obxectivos comúns, baixo a solidariedade co resto de rexións de España, ás que desexa abrir unha porta de intercambios culturais, de persoas e bens na gran área do Atlántico.

ORGANIZACIÓNS ASINANTES

Cámaras de Comercio

 • Cámara de Comercio de Oviedo
 • Cámara de Comercio de Xixón
 • Cámara de Comercio de Avilés
 • Cámara de Comercio de León
 • Cámara de Comercio de Astorga
 • Consello Galego de Cámaras


Organizacións empresariais

 • Federación Asturiana de Empresarios
 • Federación Leonesa de Empresarios
 • Federación de Empresarios da Coruña
 • Confederación de Empresarios de Lugo
 • Confederación Empresarial de Ourense
 • Confederación de Empresarios de Pontevedra
 • CEOE-CEPYME Cantabria


Carta a Fomento

Por outra parte, a CEL remitiu carta ao Ministerio de Fomento a fin de "contar cunha previsión anualizada de tramitacións e actuacións previstas en materia de infraestruturas para a provincia de Lugo"