Voltar atrás

Escrito o:

Os empresarios de Lugo buscan información de primera man sobre os plane en materia de infraestruturas para Lugos

A Confederación de Empresarios de Lugo púxose en contacto co novo titular do Ministerio de Fomento, Íñigo da Serna, así como con responsables de Adif e Renfe, para recibir información personalizada sobre os plans de futuro inmediatos que en materia de infraestruturas manéxanse para a provincia de Lugo.

Desde a CEL insístese na fonda preocupación existente entre as empresas da provincia pola actual situación das comunicacións, especialmente por autovía e ferrocarril, que en lugar de paliar incrementan o illamento dunha provincia necesitada de impulsos que contrarresten o despoboamento e o envellecemento.

A CEL lembra que "as infraestruturas foron unha preocupación constante para esta provincia, polo probado impacto que teñen no desenvolvemento social e económico dun territorio e polo secular illamento que Lugo veu sufrindo e que, desgraciadamente, está a agudizarse nos últimos tempos".

Lembra os problemas que se expoñen en infraestruturas crave como a Autovía do Cantábrico ou A-8, que sofre constantes cortes por causa da néboa; a Autovía Lugo - Santiago ou A-54, que a pesar de ser unha prioridade para a vertebración interior de Galicia aínda non está finalizada, ou a Autovía Lugo - Ourense ou A-56, continuamente paralizada e cuxa execución non se albisca próxima.

Destaca que "a esta preocupante realidade súmase a do ferrocarril: á vista das últimas decisións adoptadas, Lugo é a única provincia que queda totalmente desconectada da alta velocidade". Sinala que a solución proposta polo Eixo Atlántico para modernizar o ferrocarril lucense reformando a variante Lugo - Ourense para reducir o tempo de viaxe entre ambas as urbes facilitando o acceso á Alta Velocidade, a través dun investimento de 650 millóns de euros a realizar en cinco anos, como xa sinalaron no seu momento, "a medio prazo parécenos unha solución interesante para evitar a desconexión, pero non exclusiva doutras solucións porque desde a CEL non podemos renunciar a un acceso en condicións á alta velocidade para esta provincia".

A Confederación lembra que Lugo é unha das provincias máis envellecidas de España e que "as actuais decisións en materia de infraestruturas contribúen a que este problema se acentúe". Subliñan que, con todo, "Lugo posúe unha gran riqueza natural e patrimonial, que fai que sectores económicos como o turístico ou o agroalimentario, con empresas dinámicas e con necesidades de expansión, puidesen servir co adecuado impulso como acicate para fixar poboación e contrarrestar esa tendencia ao envellecemento e ao despoboamento". No entanto ?para ese adecuado impulso sería imprescindible dotar á provincia de adecuadas conexións co resto de provincias galegas e co resto do territorio nacional".