Voltar atrás

Escrito o:

Programa Prácticas en Empresas AFD 2016

Un ano máis, a Escola de Empresarios e Centro de Formación da CEL pon a disposición das empresas lucenses, para realizar prácticas profesionais nos seus centros de traballo,  aos alumnos que nestes momentos están a cursar estudos nas súas instalacións nos diferentes cursos que a Confederación organiza este ano no marco da programación AFD (Accións de Formación Dirixidas prioritariamente a Desempregados) 2016.

Os períodos de prácticas desenvolveranse entre os meses de outubro e decembro, unha vez finalizados os módulos teóricos que conforman cada un dos cursos que se están impartindo nestes momentos. Concretamente, os perfís profesionais para os que os alumnos dispoñibles están a recibir formación corresponden a cursos de áreas formativas como administración e auditoría, asistencia á dirección, asistencia documental, actividades culturais ou docencia.

Ao final desta entrada pódese descargar máis información sobre os postos de traballo concretos que poden desenvolver os alumnos de cada unha destas áreas formativas, así como o calendario do período de prácticas ou o número de horas. Tamén está dispoñible o impreso de solicitude que han de cubrir as empresas en disposición de acoller alumnos.

Colaboración

A colaboración das empresas de Lugo neste programa é sempre excepcional e moi beneficiosa tanto para o alumno, que accede á posibilidade de aplicar de forma práctica os coñecementos teóricos adquiridos, como para a empresa, que pode adaptar a formación de posibles futuros traballadores ás necesidades específicas da súa actividade diaria.

Este plan de prácticas ponse en marcha ao amparo dos convenios de colaboracion subscritos entre a CEL e a Consellería de Economía, Emprego e Industria para a oferta de formación a persoas en situación de desemprego en procura dunha ocupación laboral.

Condicións

Respecto das condicións concretas de desenvolvemento destas prácticas profesionais ha de destacarse que:

  • A colaboración da empresa non levará ningunha relación laboral nin contractual entre o alumno e a empresa.
  • A empresa non terá a obrigación de retribuir economicamente ao alumnado en prácticas polas actividades que poidan derivarse da realización das mesmas.
  • Formalizarase un convenio de colaboración entre a empresa, a CEL e o alumno.
  • Os alumnos en prácticas estarán cubertos para todos os efectos legais polo seguro de accidentes e responsabilidade civil que formalizará a CEL e que cubrirá todos os riscos que se poidan derivar durante o período de realización das prácticas na empresa.
  • Designarase un titor formativo que será o interlocutor co titor designado pola empresa, co fin de supervisar o seguimento das actividades prácticas que se desenvolvan.


Para máis información sobre este programa e tramitación de solicitudes, é necesario contactar coa Escola de Empresarios e Centro de Formación da CEL no número de teléfono 982 28 40 15 ou a dirección de e-mail formacioncel@cel.es.