Voltar atrás

Escrito o:

CEL y Grupo Adecco suscriben un convenio en materia de empleo

A sede central da Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) acolleu hoxe o acto de firma dun acordo de colaboración entre esta organización empresarial e o Grupo Adecco, que ten por obxectivo estreitar a colaboración entre ambas as entidades en actividades relacionadas coa promoción do emprego, en especial entre colectivos con especial dificultade de acceso ao mercado laboral.

O convenio foi subscrito esta mañá entre o director da zona de Lugo de Adecco, Alberto González, e o secretario xeral da CEL, Jaime López. Como finalidade xeral busca o "desenvolvemento de accións que se dirixirán á inserción laboral dos mozos no marco das políticas activas que desenvolve Grupo Adecco en prol da inserción laboral de mozas que proveñen do sistema de Garantía Xuvenil".

Entre estas accións atópanse "incorporación no mercado laboral baixo calquera tipoloxía contractual" ou "participación en programas de formación con compromiso de contratación", entre outras.

Ambas as partes destacan que esta cooperación busca "axuntar os seus esforzos" de face a posibilitar unha maior inserción social e laboral, sobre todo entre o colectivo de persoas novas desempregadas, con especial relevancia nos mozos e mulleres entre dezaseis e trinta anos.

As partes coinciden en subliñar que "a situación dos mozos, con baixos niveis de instrución e altas taxas de desemprego, require a posta en marcha de medidas activas nos campos da formación profesional e o emprego para unha completa incorporación social".