Voltar atrás

Escrito o:

Novas tecnoloxías, oportunidade para mellorar a xestión ambiental da empresa

A sede central da CEL acolleu hoxe a xornada "O papel do TIC na Xestión Sustentable de Residuos", organizada conxuntamente por Sogama e a organización empresarial lucense no marco dun acordo de colaboración que busca promover na provincia unha mellor formación ambiental.

A xornada, que estaba dirixida a todo tipo de públicos pero con especial atención a empresarios e emprendedores, contou coas achegas de Fernando Asperilla, xefe do Servizo de Planificación, Prevención e Información da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación da Xunta de Galicia, e Miguel Varela, xerente da firma galega Teimas Desenvolvemento, S.L, única empresa tecnolóxica de España especializada no sector dos residuos.

Fernando Asperilla centrouse en explicar os obxectivos e logros alcanzados polo Sistema de Información de Residuos de Galicia (SIRGA), que permitiu axilizar os trámites administrativos para dar cumprimento á normativa, mellorando con iso a calidade da información e reducindo o uso de papel.

Nova plataforma GAIA

Avanzou así mesmo as particularidades da nova Plataforma Galega de Información Ambiental (GAIA), creada co obxectivo de crear un único punto de acceso para que as empresas poidan cumprir coas súas obrigacións ambientais fronte á Xunta de Galicia e que sutituye con data de hoxe ao SIRGA. Sinalou que debido aos cambios lexislativos e á adaptación de novas figuras á Lei de Residuos, o SIRGA quedouse tecnoloxicamente obsoleto.

Pola súa banda, o portavoz de Teimas, única empresa tecnolóxica de España especializada no sector dos residuos, falou do proxecto Teixo, un software dispoñible en internet que xa está a ser utilizado por uns 150 centros de España para axilizar os trámites administrativos que require a xestión de residuos.

A implantación do TIC no ámbito dos residuos é aínda moi baixa debido a que se trata dun sector tradicional, pequeno, moi heteroxéneo e pouco tecnolóxico que está afectado por gran cantidade de lexislación, carecendo de software específico e alcanzable. De feito, menos do 10 por cento das empresas teñen soluciones software especializadas e só o 60 por cento das Administracións Públicas dispoñen de ferramentas de desenvolvemento tecnolóxico, circunstancia que, en todo caso, limita a trazabilidad dos residuos.

Papel do TIC

A temática elixida nesta ocasión por CEL e Sogama obedece ao feito de que o papel do TIC é hoxe incuestionable na resolución de problemas, podendo estas ter un impacto positivo sobre o medio ambiente e, por tanto, desempeñar unha función relevante no ámbito da economía circular, contribuíndo a un uso máis eficiente dos recursos e a enerxía.

É por iso que a progresiva implantación das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no sector dos residuos traerá consigo importantes vantaxes ambientais, económicas e sociais que as empresas do sector deben aproveitar para propiciar unha xestión máis sustentable, garantindo así o seu crecemento, produtividade e compromiso coa contorna.