Voltar atrás

Escrito o:

As gasolineras de Lugo, preocupadas pola proliferación de Estacións de Servizo Desantendidas

A Asociación Provincial de Empresarios de Estacións de Servizo de Lugo, que preside Diego Rodríguez Sánchez, celebrou esta semana na sede central da CEL reunión da súa Asemblea Xeral con carácter ordinario. Ademais das cuestións habituais neste tipo de convocatorias (aprobación de contas anuais e orzamentos), no transcurso do encontro abordáronse diversos temas que preocupan de modo especial aos responsables de negocios deste sector de actividade, moi afectado do mesmo xeito que moitos outros pola crise económica.

En concreto, informouse o programa de inspección que se está desenvolvendo entre as Estacións de Servizo por parte da Consellería de Economía e Industria, e que supón que cada gasolineira ha de presentar unha inxente cantidade de certificacións e controis (de inspección de baixa tensión, de almacenamento de botellas, de estanqueidad de tubaxes, control metrológico de chafarices, etc.), en ocasións mesmo de carácter redundante e certamente custosas para unhas empresas xa moi tocadas pola crise.

Igualmente, desde o sector agarrar con grave preocupación, e así llo trasladaron nunha reunión ao titular da Consellería de Economía e Industria, á proliferación de "Estacións de Servizo Desatendidas" (que operan sen necesidade de persoal). Cren que un excesivo número deste tipo de establecementos prexudica de forma directa ás restantes gasolineiras, polos seus menores custos salariais e a súa menor seguridade.

Gasolineira Carrefour

Igualmente, na Asemblea tamén se abordou o tema da gasolineira que está a construír Carrefour, cuxa licencia xa recorrera no seu momento con éxito a Asociación Provincial de Estacións de Servizo. En relación a este tema acordouse acudirse no procedemento contencioso que teña lugar no seu día respecto a esta nova licenza.

Finalmente, informouse da festividade da Patroa, Santa Bárbara, que se celebrará o día 5 de decembro nesta ocasión na zona da Mariña (Foz), e creouse un grupo profesional na plataforma WhatsApp para consulta de dúbidas, ao que poderán agregarse os propietarios de estacións de servizo asociadas e que contará co asesoramento dos servizos xurídicos da CEL.