Voltar atrás

Escrito o:

Novo modelo de nóminas

O Boletín Oficial do Estado recollía onte a publicación da Orde ESS/2098/2014, pola que se modifica o anexo da Orde de 27 de decembro de 1994, pola que se aproba o modelo de recibo individual de salarios (ver en pdf ao final desta entrada), que implica un cambio no modelo de nómina.

Esta normativa entra en vigor hoxe mesmo e modifica a partir de xa a información que os traballadores reciben nas súas nóminas, aínda que as empresas contarán cun prazo de seis meses para adaptar os seus impresos (até o día 12 de maio): efectuado o cambio, o novo modelo de nómina deberá incluír a contía total da cotización á Seguridade Social, tanto a parte da cotización que corresponde ao traballador como a achega do empresario.

Até agora nas nóminas unicamente constaban a base de cotización e o tipo de retención correspondentes á achega do traballador, pero non a determinación da achega do empresario, parte que se inclúe coa aprobación desta Orde que vén desenvolver o xa disposto no artigo 104.2 do texto refundido da Lei Xeral de Seguridade Social.

Para máis información e asesoramento no ámbito de contratación e nóminas, contacta co noso Departamento Laboral (servizo só para empresas asociadas).