Voltar atrás

Escrito o:

Los empresarios, críticos coas inversións do Estado en Lugo

Tras unha revisión pausada do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2015 e o seu estudo partida por partida en reunión do noso Consello de Administración, cremos que os PGE "deixan de novo a Lugo á marxe de investimentos crave para o seu desenvolvemento".

Tras a análise das asignacións previstas para a provincia, a conclusión dos empresarios lucenses é que os Orzamentos resultan ¨decepcionantes¨ para Lugo, por canto novamente esquécense infraestruturas crave para a vertebración do territorio, imprescindibles para que Lugo ¨supere definitivamente o seu tradicional illamento¨.

Infraestruturas

Desde a CEL cremos que "únicamente consentiuse á autovía Lugo - Santiago¨, que recibirá 83 millóns (52 para tramos lucenses, e aínda así a partida asignada baixa nesta infraestrutura case un 4% respecto ao proxecto de orzamentos do ano anterior). A organización empresarial opina que sen dúbida é esta unha infraestrutura crave pero non ?a única que merece atención, por canto se Galicia e a provincia non están adecuadamente vertebradas nas súas comunicacións interiores, pérdese a oportunidade de establecer garantías para o seu desenvolvemento e de optimizar os restantes investimentos que se realicen?.

Á marxe desta autovía, as cantidades orzadas son escasas ?cando non nulas?. Así, ?sorprende ver? que unha infraestrutura do peso da autovía Lugo ? Ourense (A-56), considerada no seu momento prioritaria por partidos políticos de todas as cores e que na súa concepción prevíase finalizar en 2010, reciba unicamente 5 millóns só para un tramo, o que significa ?que polo momento a materialización deste proxecto, e con el a vertebración do interior de Galicia, seguirase prorrogando ?sine die?.

Igualmente á VAC San Cibrao ? Barreiros asígnanse este ano 500.000 euros, ?cos que pouco se ha de adiantar tras anos con asignacións meramente simbólicas para esta infraestrutura?. O mesmo ?podemos dicir da VAC  Monforte ? Chantada, que recibe para o próximo exercicio unha asignación, tamén simbólica, de 5.000 euros?.

Estas previsións caen como ?un xerro de auga fría? nunha provincia que ten que ver como unha autovía que é porta de entrada da Unión Europea, a do Cantábrico, permanece pechada por circunstancias meteorolóxicas perfectamente previsibles que terían que ser consideradas e evitadas antes da súa apertura.

Tampouco co ferrocarril podemos ser optimistas: excepto a partida da variante de Poboa de San Julián, o resto de asignacións poden cualificarse tamén como simbólicas.

Seguimento

Desde a CEL levamos anos realizando un especial seguimento do investimento en infraestruturas, xa desde a aprobación do tan traído e levado Plan Galicia ou do PEIT, plans que puñan en valor a importancia das boas comunicacións no desenvolvemento dun territorio e que caeron no esquecemento coa crise. A pesar de ser conscientes da necesaria contracción do investimento que impón a situación, os empresarios lucenses non entendemos que non se prioricen investimentos en zonas que o requiren porque ao final a falta dun desenvolvemento equilibrado na Comunidade prexudica ao conxunto.

Á marxe das cantidades previstas para infraestruturas, non se prevé tampouco ningunha outro investimento significativo na provincia. Aínda que xa sabemos que as valoracións poden ser todo o positivas ou todo o negativas que se queira segundo o cristal desde o que se mire; tamén cremos que a crise nos obrigou a unha contención difícil de evitar dada a situación económica, pero tamén que os datos obxectivos son que o investimento na provincia cae un ano tras outro, ao mesmo ritmo que a súa poboación e as súas posibilidades de mirar ao futuro con optimismo.

Sen querer entrar en debates políticos, desde a CEL subliñamos un feito: que a nosa provincia siga perdendo poboación e figure na cabeza das rexións máis envellecidas da Unión Europea debería levarnos a unha reflexión profunda sobre o que se está facendo mal e como reverter esta situación, e sen investimento definitivamente Lugo converterase nun deserto.