Voltar atrás

Escrito o:

Nova convocatoria das Becas Santander CRUE Cepyme

Desde o 15 de outubro e até o 31 de xaneiro de 2014 está aberto o prazo para que as empresas interesadas en contar cun alumno en prácticas do Programa de Bolsas Santander CRUE Cepyme tramiten solicitude.

En base a este Programa ofértanse polo menos 5.000 prazas para que alumnos das universidades españolas realicen prácticas profesionais con autónomos, en microempresas, e pequenas e medianas empresas (pemes), cunha duración mínima de tres meses ampliables a seis. Estas prácticas están dotadas cunha bolsa ou axuda económica e cobertura dos custos de cotización á Seguridade Social (600 euros/mes en prácticas a xornada completa e 300 euros/mes en prácticas a media xornada) e realizaríanse no período comprendido entre o 10 de febreiro e o 30 de setembro de 2014.

Requisitos empresas

Poderán solicitar alumnos en base a estas prácticas os autónomos, microempresas e pemes situadas en territorio nacional, sempre que poidan formalizar un convenio de cooperación educativa. Terán así mesmo que asegurar os mecanismos e procedementos necesarios para a realización da práctica (asignación dun titor ao bolseiro e deseño dun plan de formación e desenvolvemento de competencias profesionais).

O Programa de Bolsas Santander CRUE Cepyme está orientado a complementar a formación dos estudantes de universidades españolas, achegándolles a realidade do ámbito profesional, ampliando os seus coñecementos e favorecendo o seu contacto con empresas co fin último de facilitarlles a súa inserción laboral.

O prazo de solicitude destas bolsas para estudantes abrirase o día 15 de novembro de 2013.

Ver Bases Empresas

Inscrición Empresas

Máis info