Voltar atrás

Escrito o:

A economía española medrará nun 1% en 2014, segundo Funcas

A economía española contraerase un 1,2% en 2013 e medrará nun 1% en 2014, segundo as previsións da Fundación das Caixas de Aforro (Funcas) publicadas hoxe, e que melloran as estimacións anteriores desta entidade en tres décimas porcentuais. Segundo este último informe, a economía atópase nunha senda de rápida estabilización que permitirá rexistrar, xa no terceiro trimestre do ano, unha taxa de crecemento positiva. En todo caso, Funcas subliña que "a recuperación será lenta".

As razóns da mellora das previsións de Funcas atópanse, por unha banda, no sector exterior, polo comportamento mellor do esperado das exportacións e as expectativas máis favorables para o conxunto da zona euro- e, por outro, nas mellores condicións de financiamento exterior, pola caída da curmá de risco, así como na menor intensidade do axuste fiscal.

A revisión das previsións afecta tamén á composición esperada do crecemento, xa que a demanda interna comportarase mellor, mentres que a achega do sector exterior será menor. Segundo Funcas, o consumo privado empezará a medrar en 2014, aínda que de maneira moi tímida pola persistencia de condicionantes negativos, como a alta taxa de paro ou a caída da renda. Tamén crecerá o investimento en bens de equipo, grazas ao empuxe das exportacións, á necesidade de renovar o capital produtivo e á situación financeira máis saneada das empresas, que terán un maior acceso ao crédito, aínda que aínda insuficiente. O investimento en construción retardará o seu deterioro.

Polo que se refire ao emprego, Funcas estima que empezará a medrar a mediados de 2014, aínda que no conxunto do ano a súa taxa seguirá sendo negativa. O paro reducirase lixeiramente debido ao descenso da poboación activa.