Voltar atrás

Escrito o:

A economía española modera a súa caída, segundo o Banco de España

Segundo o último boletín do Banco de España, durante o segundo trimestre de 2013, a economía española moderou significativamente o ritmo de contracción da actividade, por segundo trimestre consecutivo, tras o pronunciado descenso que experimentou nos meses finais de 2012. Segundo a información dispoñible, aínda incompleta, estímase que o PIB diminuíu un 0,1 % en taxa intertrimestral (-0,5 % no período xaneiro-marzo), o que situaría a súa taxa interanual no -1,8 %.

A atenuación do descenso do produto apoiouse na fortaleza da demanda exterior neta, que, impulsada polo dinamismo das exportacións de bens e servizos, contribuíu en 0,4 puntos porcentuais (pp) á taxa intertrimestral do PIB. A demanda interna suavizou moi lixeiramente a súa pauta de diminución (-0,6 %, fronte a un -0,7 % tres meses antes), nun contexto no que o gasto dos fogares e das empresas seguiu estando influído por unhas condicións financeiras adversas, a necesidade de continuar avanzando no desendeudamiento e os efectos directos e indirectos do proceso de consolidación fiscal.

Pola súa banda, o emprego moderou o seu ritmo de descenso, máis aló do atribuíble ás contratacións
estacionales dos meses previos á tempada estival, estimándose un retroceso interanual da ocupación en termos da Contabilidade Nacional Trimestral (CNTR) do 4 % (-4,5 % no período xaneiro-marzo).

VER INFORME COMPLETO