Voltar atrás

Escrito o:

A ganancia media anual situouse en España nos 22.899 euros en 2011

O Instituto Nacional de Estatística publicou hoxe os datos da Enquisa Anual de Estrutura Salarial correspondentes ao ano 2011, segundo o cal nese ano a ganancia media anual do traballador español ascendeu a 22.899,35 euros en 2011, un 0,5% máis que o exercicio precedente.

No entanto, o informe destaca que se acentúan as diferenzas salariais, situándose máis traballadores "nos valores baixos que nos salarios máis elevados", estando o soldo máis frecuente ao redor dos 15.500 euros.

Por sexo, a ganancia media anual sitúase nos 25.667,89 euros para homes, e os 19.767,59 euros para as mulleres, o que implica que a ganancia media anual feminina supón o 77% da masculina.

Igualmente, os traballadores con contrato de duración determinada tiveron en 2011 un soldo medio anual de 16.463,14 euros, un 32,8% inferior ao de empregados con contrato indefinido.

Por sectores de actividade, os que rexistran salarios medios anuais máis altos son os traballadores de subministracións de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado, con 50.371,41 euros de media, e os de actividades financeiras e de seguros, que alcanzan os 41.124,22 euros de media. Na parte baixa da táboa sitúanse lso traballadores de hostalaría e de actividades adminstrativas e servizos auxiliares, cun salario medio anual de 14.234,54 e 16.199,14 euros respectivamente.

Por comunidades autónomas, Galicia rexistraba en 2011 un salario medio de 19.970,29 euros, un 1,3% menor ao rexistrado en 2010.

Ver informe do INE completo.